Filmography of Betty Le Di (1953-1968)

Keys:
1. Those titles with * were colour productions
2. Titles in Chinese pinyin system are put in brackets我想看中文


English Name Co-Starring Director Screenplay Company Date of Premiere Remarks
The Peerless Beauty
(Jue Dai Jia Ren)
Xia Meng
Ping Fan
Jin Sha
Li Pingqian Lin Huan Great
Wall
21.9.1953 Betty Le Di's first movie.
Story adapted from "The Biography of Xin Ling Jun" in Shi Ji (The Historical Records) by Sima Qian (145 BC - ?).
Tales of the City
(Du Hui Jiao Xiang Qu)
Fu Qi
Xia Meng
Jin Sha
Li Pingqian Zhu Ke Great
Wall
19.3.1954  
Loves of Youngsters
(Da Er Nu Jing)
Fu Qi
Li Xiang
Gong Qiuxia
Xiao Fangfang
Hu Xiaofeng
Su Chengshou
Hu Xiaofeng
Su Chengshou
Great
Wall
28.1.1955 A sequel to "Aren't the Kids Lovely?" (Er Nu Jing) (1953).
Diamond Thief
(Zhuan Hua Qie Zei)
Fu Qi
Zhang Bingqian
Ping Fan
Hu Xiaofeng
Su Chengshou
Qing Mu Great
Wall
20.8.1955  
Apartment for Women
(Nu Zi Gong Yu)
Zhang Zheng
Shi Hui
Zhu Li
Huang Yu Zhou Ran Great
Wall
29.8.1956  
Sunrise
(Ri Chu)
Xia Meng
Fu Qi
Qiao Zhuang
Hu Xiaofeng
Su Chengshou
Hu Xiaofeng
Su Chengshou
Great
Wall
12.9.1956 Story adapted from a play by Chinese playwright Cao Yu.
Three Loves
(San Lian)
Fu Qi
Zhang Bingqian
Zhu Li
Li Pingqian Lin Huan Great
Wall
18.9.1956  
A Widow's Tears
(Xin Gua)
Xia Meng
Bao Fang
Liu Su
Zhu Shilin
Long Ling
Chen Jingbo
Zhu Shilin Great
Wall
21.12.1956  
The Song of Harmony
(Lian Feng He Ming)
Shi Hui
Fu Qi
Zhang Zheng
Yuan Yang'an Yuan Yang'an
Shao Mingzhi
Great
Wall
5.2.1957  
Suspicion
(Zhuo Gui Ji)
Gao Yuan
Chen Sisi
Shi Lei
Huang Yu Xie Zhibin Great
Wall
21.3.1957 Le Di's first appearance as the leading actress.
The Chivalrous Songstress
(Feng Chen You Wu)
Wei Wei
Gao Yuan
Shi Lei
Wen Yimin Xu Guangyu Phoenix 5.12.1957 Story adapted from "Rescue from the Dust and Storm" by Guan Hanqing (1220-1300 AD).
The Magic Touch
(Miao Shou Hui Chun)
Hu Jinquan
Yang Zhiqing
Zhang Cuiying
Li Hanxiang Wang Yueding Shaw
Brothers
4.12.1958 Le Di's first appearance in Shaw Brothers' productions. She was reputed "The Classic Beauty" for playing the role of Lin Daiyu in one of her boyfriend's dreams.
Love Letter Murder
(Sha Ren De Qing Shu)
Tang Jing
Liu Qi
Luo Wei
Li Hanxiang Wang Yueding Shaw
Brothers
26.2.1959  
Love Affairs of a Confirmed Bachelor
(Wang Lao Wu Zhi Lian)
Chen Sisi
Li Qing
Zhang Zheng
Su Chengshou Wu Shuangyi Great
Wall
28.5.1959  
The Heroine
(Er Nu Ying Xiong Chuan)
Wang Zhibo
Luo Wei
Wang Yuanlong
Li Hanxiang Wang Yueding Shaw
Brothers
31.12.1959 Story adapted from a novel by Wen Kang, Qing Dynasty.
The Deformed
(Ji Ren Yan Fu)
Hu Jinquan
Jing Miao
Zhao Ming
Yue Feng Ge Ruifen Shaw
Brothers
18.2.1960  
Malayan Affair
(Jiao Feng Ye Yu)
Zhang Chong
Du Juan
Gao Yuan
He Menghua He Menghua Shaw
Brothers
28.4.1960  
Back Door
(Hou Men)
Wang Yin
Hu Die
Wang Aiming
Li Hanxiang Wang Yueding Shaw
Brothers
26.5.1960 Story adapted from a novel by Xu Xu.
Guest appearance by Le Di.
Happily Ever After
(Yu Shui Chong Huan)
Zhang Chong
Jiang Yin
Gao Yuan
Luo Zhen Luo Zhen Shaw
Brothers
28.7.1960  
The Enchanting Shadow*
(Qian Nu You Hun)
Zhao Lei
Tang Ruoqing
Yang Zhiqing
Li Hanxiang Wang Yueding Shaw
Brothers
17.8.1960 Story adapted from "Nie Xiaoqian" of The Liao Chai Collection of Chinese Ghost Stories by Pu Songling (1630 or 1640-1715 AD).
Le Di was reputed to be "China's most beautiful actress" at the Cannes Film Festival.
When the Peach Blossoms Bloom
(Yi Shu Tao Hua Qian Duo Hong)
Hu Jinquan
Du Juan
Wang Chong
Shen Dianxia
Yue Feng Ge Ruifen Shaw
Brothers
13.10.1960  
The Rose of Summer
(Xia Ri De Mei Gui)
Chen Hou
Jiang Guangchao
Hua Ling
Luo Zhen Luo Zhen Shaw
Brothers
22.9.1961  
The Pistol
(Shou Qiang)
Wang Yin
Li Xiangjun
Deng Xiaoyu
Gao Li
Li Hanxiang
Gao Li Shaw
Brothers
1.11.1961 Story adapted from a novel by Xu Xu.
Guest appearance by Le Di.
The Bride Napping*
(Hua Tian Cuo)
Ding Ning
Qiao Zhuang
Zhang Zhongwen
Yan Jun Hu Jinquan Shaw
Brothers
13.3.1962 Story adapted from a famous Beijing opera, which originated from Chapter Five of Shui Hu Chuan (Outlaws of the Marsh) by Shi Naian (1296-1370 AD).
The Dream of the Red Chamber*
(Hong Lou Meng)
Ren Jie
Ding Hong
Du Juan
Yuan Qiufeng Yi Fan Shaw
Brothers
2.8.1962 Story adapted from a novel by Cao Xueqin (1715 or 1724-1764 AD).
The Mid-Nightmare - Part One
(Ye Ban Ge Sheng - Shang Ji)
Zhao Lei
Li Xiangjun
Zhang Chong
Yuan Qiufeng Ma Xu Weibang Shaw
Brothers
20.12.1962 A reproduction of Ma Xu Weibang's work in 1937.
The Mid-Nightmare - Part Two
(Ye Ban Ge Sheng - Xia Ji)
Zhao Lei
Li Xiangjun
Zhang Chong
Yuan Qiufeng Ma Xu Weibang Shaw
Brothers
1.1.1963 A reproduction of Ma Xu Weibang's work in 1937.
Revenge of a Swordswoman
(Yuan Ye Qi Xia Chuan)
Zhao Lei
Ding Hong
Jin Han
Yue Feng Chen Dieyi Shaw
Brothers
23.3.1963  
The Love Eterne*
(Liang Shanbo Yu Zhu Yingtai)
Ling Bo
Ren Jie
Chen Yanyan
Li Hanxiang Li Hanxiang Shaw
Brothers
3.4.1963 Hong Kong's most popular wang mei diao movie in history.
Le Di won the "Best Actress" award at the second presentation of Golden Horse Awards in Taiwan.
My Lucky Star
(Fu Xing Gao Zhao)
Hu Jinquan
Shi Yan
Gao Baoshu
He Menghua Lu Yu Shaw
Brothers
6.6.1963  
The Dancing Millionairess*
(Wan Hua Ying Chun)
Chen Hou
Lan Di
Hu Jinquan
Tao Qin Tao Qin Shaw
Brothers
12.2.1964  
The Story of Sue San*
(Yu Tang Chun)
Zhao Lei
Fang Ying
Li Jing
Hu Jinquan Hu Jinquan Shaw
Brothers
30.9.1964 Story adapted from "The Miserable Yu Tang Chun Meets Her Husband", Jing Shi Tong Yan by Feng Menglong (1574-1646 AD).
A Beggar's Daughter*
(Jin Yu Nu)
Zhao Lei
Wu Jiaxiang
Jiang Nan
Wang Tianlin Chen Dieyi MP&GI 29.1.1965 Le Di's first appearance in MP&GI productions.
Story adapted from "Jin Yunu Beats Her Heartless Groom with a Cane", Yu Shi Ming Yan by Feng Menglong (1574-1646 AD).
Sons of Good Earth*
(Da Di Er Nu)
Chen Hou
Chen Yanyan
Gao Baoshu
Hu Jinquan Hu Jinquan Shaw
Brothers
19.3.1965  
The Longest Night*
(Zui Chang De Yi Ye)
Akira Takarada
Wang Lai
Wu Jiaxiang
Yi Wen Yi Wen MP&GI 1.7.1965  
The Lucky Purse*
(Suo Lin Nang)
Zhang Yang
Tian Qing
Wen Ailan
Wang Tianlin Lu Han Star 1.1.1966 Story adapted from a Beijing opera by one of the four greatest leading female roles Cheng Yanqiu.
Lady in the Moon*
(Chang E Bin Yue)
Zhao Lei
Li Zhian
Tian Qing
Yuan Qiufeng Yi Fan Cathay 20.1.1966  
A Debt of Blood*
(Luan Shi Er Nu)
Qiao Hong
Tian Qing
Tang Jing
Yuan Qiufeng Yi Fan Cathay 7.4.1966  
The Magic Fan*
(Shan Zhong Ren)
Zhao Lei
Wang Lai
Tian Qing
Tang Huang Li Aishan Cathay 10.3.1967 Story adapted from "A Xiu" of The Liao Chai Collection of Chinese Ghost Stories by Pu Songling (1630 or 1640-1715 AD).
Darling, Stay at Home*
(Tai Tai Wan Sui)
Zhang Yang
Tian Qing
Li Linlin
Wang Tianlin Yang Qing Cathay 28.1.1968  
Travels with a Sword*
(Jue Dou E Hu Ling)
Zhao Lei
Fan Li
Qiao Hong
Wang Tianlin Yang Qing Cathay 10.4.1968  
The Vagabond Swordsman*
(Feng Chen Ke)
Lei Zhen
Shi Jian
Wen Lan
Yuan Qiufeng Yi Fan Golden
Eagle
15.5.1968 The first production of Golden Eagle Film Limited.
Duel at the Supreme Gate*
(Tai Ji Men)
Zhang Yang
Lei Zhen
Shi Jian
Yuan Qiufeng Yi Fan Golden
Eagle
25.7.1968  
Red Plum Pavilion*
(Hong Mei Ge)
Zhao Lei
Rong Rong
Liang Xingbo
Wang Tianlin Wang Tianlin Cathay 10.10.1968 Story adapted from an opera by Zhou Chaojun, Ming Dynasty.


我想看中文


Back to Home

ForewordBiography | Filmography | 倩影流芳墨跡餘香影迷叢話